buildings

İcra ve İflas Hukuku

İcra iflas, yargılama hukuku alanında danışmanlık ve tüm faaliyetlere dava takipleri yapılmaktadır.

business

Yabancılar Hukuku

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku alanında danışmanlık faaliyeti sürdürülmektedir ve tüm faaliyetlere dava takipleri yapılmaktadır.

auction

Sigorta & Tazminat Hukuku

Trafik Kazasından Kaynaklı Maddi/Manevi Tazminat; Haksız Fiil Sebebiyle Maddi / Manevi Tazminat; Destekten Yoksun Kalma Tazminatı;

ui

Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında danışmanlık faaliyeti sürdürülmektedir ve tüm faaliyetlere dava takipleri yapılmaktadır.

team-sport

Spor Hukuku

Sporculara, kulüplere, takım sahibi şirketlere hukuki danışmanlık faaliyeti sürdürülmektedir ve tüm faaliyetlere dava takipleri yapılmaktadır.

humanpictos

Aile Hukuku

Aile hukuku alanında tüm danışmanlık faaliyeti sürdürülmektedir ve tüm faaliyetlere dava takipleri yapılmaktadır.

security

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku’na tabî tüm aşamalarda ve ceza yargılamalarında çözüm odaklı dava takipleri yapılmaktadır.

commerce-and-shopping

Ticaret Hukuku

Ticari faaliyete ilişkin konularda ve süreçlerde hukuki danışmanlık faaliyeti sürdürülmektedir ve tüm faaliyetlere dava takipleri yapılmaktadır.

consumer-research

Tüketici Hukuku

Tüketici hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi. Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler.

art

Miras Hukuku

Miras hukuku faaliyetlerinde danışmanlık ve dava takipleri yapılmaktadır.

scales

İdare Hukuku

İdare Hukukunun tüm alanlarında hukuki danışmanlık faaliyeti sürdürülmektedir ve tüm faaliyetlere dava takipleri yapılmaktadır.

home

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul alanında danışmanlık faaliyeti ve tüm faaliyetlere dava takipleri yapılmaktadır.